Monthly Archives

October 2000

Vakantie

- Chanelle

Vandaag gaan we op vakantie naar Menorca. Voor het eerst vliegen we alledrie. Wat vermaakt Chanelle zich in het vliegtuig. We denken nu al aan een vliegreis en vakantie voor volgend jaar.!!!. Tijdens deze vakantie hebben we ons eventjes lekker op kunnen laden vol met nieuwe energie om er weer tegen te kunnen.

Brilletje?

- Chanelle

De tweede spina dag. Met dit keer een bezoek aan de neuroloog die we voor het eerst zullen ontmoeten.Volgens hem groeit en ontwikkelt ze zich heel goed. Ook zullen we naar de oogarts moeten.Daar wordt een cilinder afwijking geconstateerd van –2 in beide oogjes. Soms komt dit nog goed en anders krijgt ze een brilletje..